ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 2707 7125 ,0 2707 7278 โทรสาร 0 2707 7191

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการฯ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส และ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ในโอกาสย้ายมารับราชการ

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการฯ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโส และ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ในโอกาสย้ายมารับราชการ


เอกสารแนบ