ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะพระพุทธศิริธรรมปราการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล และทำบุญเลี้ยงพระ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะพระพุทธศิริธรรมปราการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล และทำบุญเลี้ยงพระ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ