ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 2707 7125 ,0 2707 7278 โทรสาร 0 2707 7191

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะพระพุทธศิริธรรมปราการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล และทำบุญเลี้ยงพระ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะพระพุทธศิริธรรมปราการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล และทำบุญเลี้ยงพระ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ