ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 2707 7125 ,0 2707 7278 โทรสาร 0 2707 7191

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางนุชนาถ  ชาลีกุล  ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เอกสารแนบ