ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมออกหน่วยเผยแพร่และให้คำปรึกษาทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในคดีเด็กและเยาวชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว แก่ประชาชนในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 4/2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมออกหน่วยเผยแพร่และให้คำปรึกษาทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในคดีเด็กและเยาวชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว แก่ประชาชนในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 4/2561


เอกสารแนบ