ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลแขวงสมุทรปราการ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานวันรพี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลแขวงสมุทรปราการ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานวันรพี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


เอกสารแนบ