ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนางสาวอำพรรัตน์ พงษ์พรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนางสาวอำพรรัตน์ พงษ์พรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ