ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำบลแพรกษาและคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพรกษา ณ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำบลแพรกษาและคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพรกษา ณ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ