ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ      ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑


เอกสารแนบ