ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 2707 7125 ,0 2707 7278 โทรสาร 0 2707 7191ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
คด3/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ234/2561
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ343/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ403/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้หรือสืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ404/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
มพ12/2561
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 3 (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
มพ13/2561
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 3 (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
มพ16/2561
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 3
เวลา 09:00
มพ17/2561
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 3
เวลา 09:00
มพ18/2561
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 3
เวลา 09:00
ศปพ41/2561
นัดให้คำปรึกษาแนะนำ
เวลา 09:00
อ197/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ242/2561
นัดสอบถามเรื่องการสมัคร/เรียน กศน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ255/2561
สอบถามกรณี ไม่เข้าโครงการนิติจิตเวชฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ316/2556
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
อ323/2561
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ36/2561
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ395/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ468/2560
สอบถาม(กรณี ไม่เข้าโครงการฯ)./
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00