ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
 1. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 2. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 3. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำเดือน กันยายน2560

 4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
 5. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

บทความ
  การขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. การขอคุ้มครองสวัสดิภาพ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)