ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02- 7077326 ,02- 7077186 โทรสาร 02-7077191 ,02-7077186ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ อบรบเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ศูนย์การประชุม ซีคอมเพลกซ์ เทศบาลบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
อ่านข่าว : 89 | 27 มิถุนายน 2561 11:32

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ อบรบเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ศูนย์การประชุม ซีคอมเพลกซ์ เทศบาลบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

89

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
พ194/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ199/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ศป212/2561
นัดให้คำปรึกษาแนะนำ
เวลา 9.00 น.
ศป218/2561
นัดให้คำปรึกษาแนะนำ
เวลา 9.00 น.
ศป234/2561
ปรึกษา/คัดกรอง
เวลา 9.00 น.
ศป235/2561
ปรึกษา/คัดกรอง
เวลา 9.00 น.
อ203/2561
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ246/2561
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ61/2560
พิจารณาแผนฯ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.