ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 2707 7125 ,0 2707 7278 โทรสาร 0 2707 7191ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
กพ69/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้หรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ129/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ359/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้หรือสืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ366/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
พ369/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ374/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อ219/2561
นัดสอบถาม (ผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ258/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ401/2560
สอบถาม(กรณี ไม่เข้าร่วมโครงการฯ)./
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ402/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ423/2561
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ430/2561
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ431/2561
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ55/2560
นัดสอบถาม (ผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00